نمایندگی های رسمی فروش و خدمات پس از فروش

استان تهران:

                   شهر تهران: فروشگاه آبیران – آقای کیان رجبی                                                        02166600540    09122125882

استان البرز:

                   شهر کرج: شرکت آتا صنعت پایا البرز – آقای رامین مقصودی                                                                    09126153655

استان آذربایجان شرقی:

                   شهر تبریز: شرکت کیان صنعت مهاجر پایدار – آقای محمدرضا اسمعیلی                   ۰۴۱۳۳۸۷۳۸۶۳    09120758343

استان خراسان رضوی:

                   شهر مشهد: شرکت افراز صنعت توس – آقای علیرضا پهلوان زاده رحیمی                                                09151019917

                   شهر مشهد: گروه صنعتی ساینا – آقای نیکبخت                                                                                         09151013748

استان یزد:

                   شهر یزد: شرکت ایمن صنعت آرشام – آقای طباطبایی                                                                               09131535316